Prijs vergelijken van 2 webshops

Description

Ontvangen om te geven. Maria van Hout

Dit boek werd geschreven op vraag van de zustersvan het Convent van Betlehem in Duffel. Met dezepublicatie willen ze hun eerste moeder (overste) Mariavan Hout († 1547) bij een breder publiek bekendmakenen interesse wekken voor haar spiritualiteit.Het boek schetst het leven, de werken en de spiritualiteitvan Maria van Hout. Eerst wordt haar levensverhaalin een ruimere religieuze en historischecontext gepresenteerd. Vervolgens wordt aandachtbesteed aan de uitgave en de inhoud van al haargeschriften. Daarna volgt een bespreking van haartraktaat 'De rechte weg', dat de lezer heel gestructureerdmet haar geestelijke leven kennis laat maken.Ten slotte wordt aangetoond dat de spiritualiteitvan Maria van Hout die in het Convent van Betlehemwordt beleefd, in een eeuwenoude traditie staat dietot op vandaag tal van spirituele auteurs inspireert.

BookSpot Ontvangen Om Te Geven. Maria Van Hout

Ontvangen Om Te Geven. Maria Van Hout.